Faktúry

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY.
zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok obce Koprivnica
Faktúry, zmluvy, objednávky
§ 3 Nariadenia vlády 118/2011, ktoré nadobudlo účinnosť 1.5.2011: Obec, mesto, VÚC a nimi zriadená rozpočtová organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
pdf SPP 01/2011 - MŠ
pdf SPP - 01/2011 - kúria
pdf T- COM 01/2011 - MŠ
pdf T-COM 01/2011 - OcÚ
pdf CBS s.r.o. - poplatok za doménu
pdf Tomáš Országh - TORNIK - zakúpenie domény
pdf Dexia banka SK - poplatok za vedenie účtu cenných papierov
pdf Orange
pdf Orange - telefón
pdf Orange - modem
pdf T -Mobile 01/2011
pdf EKOČERGOV a.s. - uloženie odpadu
pdf VSE - el. energia
pdf Cimbaľák s.r.o. - ŠJ
pdf Cimbaľák s.r.o. - ŠJ
pdf Cimbaľák s.r.o. - ŠJ
pdf SPP - 01/2011 - ZŠ
pdf T- COM - 01/2011 - ZŠ
pdf Ševt a.s. - vysvedčenia ZŠ
pdf VSE - el. energia ZŠ
pdf Faktúra Hudaková zber odpadu TDO
pdf Faktúra ŠJ mäso - Cimbaľak - február 2011
pdf FaktúraŠJ mäso Cimbaľák
pdf Faktúra ŠJ mäso Cimbaľák
pdf Faktúra ŠJ potraviny Palša
pdf Faktúra ZŠ elektr.
pdf Faktúra ZŠ plyn SPP 2/2011
pdf Faktúra ZŠ T-com 2/2011
pdf Faktúra ZŠ asc agenda
pdf faktúra vývoz TDO-Hudáková Marta
pdf Faktúra uloženie odpadu Ekočergov
pdf Faktúra ŠJ oprava umyvačky riadu - Kruľ
pdf Faktúra plyn SPP - obec
pdf Faktúra plyn SPP Kúria
pdf Faktúra plyn SPP MŠ
pdf Faktúra VSE obec
pdf Faktúra VSE MŠ elektrika
pdf Faktúra T-com , obec 2/2011
pdf Faktúra T-com MŠ 2/2011
pdf Faktúra , Webex media, preregistr. domény Koprivnica.sk
pdf Faktúra Samnet- informačný systém samosprávy rok 2011
pdf Faktúra MŠ ASPA a.s. internet v MŠ
pdf Faktúra MŠ , ŠEVT,a.s. Tlačivá
pdf Objednávka 012011 VODAX oprava priekopy
pdf Zmluva o dielo VODAX - oprava priekopy
pdf Zmluva o nájme SAD Prešov 2011
pdf Faktúra Orange mobil 022011
pdf Faktúra Zimná údržba miestnych komunikácií Varga P.
pdf Faktúra Vývoz TDO 022011 Hudáková Marta
pdf Faktúra WEBEX 2011 Webhosting
pdf Faktúra Výpočtová technika Obecný úrad
pdf Faktúra T-COM 032011 MŠ
pdf Faktúra T - Mobile 032011 obec
pdf Faktúra T - Mobile 022011 obec
pdf Faktúra T -COM 032011 ZŠ
pdf Faktúra T - COM 032011 obecný úrad
pdf Faktúra školské potreby ZŠ
pdf Faktúra SPP plyn Kúria
pdf Faktúra SPP plyn 032011 Základná škola
pdf Faktúra SPP plyn obecný úrad
pdf Faktúra SPP plyn 032011 Materská škola
pdf Faktúra Orange mobil 032011 obec
pdf Faktúra Orange 032011 poplatok obec
pdf Faktúra Orange aktivácia SIM karty obec
pdf Faktúra Normy 2011 školská jedáleň
pdf Faktúra mäso Cimbaľák ŠJ
pdf Faktúra MŠ opravná za rok 2010 VSE elektrina
pdf Faktúra Ekočergov 022011 uloženie odpadu TDO
pdf Faktúra mäso Cimbaľák ŠJ
pdf Faktúra mäso Cimbaľák ŠJ
pdf Faktúra mäso Cimbaľák ŠJ
pdf Faktúra Minimix Palša Ľ. školská jedáleň, február 2011
pdf Faktúra SPP plyn 042011 Základná škola
pdf Faktúra T -COM 042011 ZŠ
pdf Faktúra mäso Cimbaľák ŠJ
pdf Faktúra mäso Cimbaľák ŠJ
pdf Faktúra Minimix Palša Ľ. školská jedáleň, marec 2011
pdf Faktúra SPP plyn obecný úrad
pdf Faktúra SPP plyn Kúria
pdf Faktúra SPP plyn 042011 Materská škola
pdf Faktúra Vývoz TDO 032011 Hudáková Marta
pdf Faktúra LegalSoft, s.r.o. školské pomôcky MŠ
pdf Faktúra LegalSoft, s.r.o. školské pomôcky MŠ
pdf Faktúra Ekočergov 032011 uloženie odpadu TDO
pdf Faktúra Jozef Bednár - VODAX - oprava priekopy stavebné práce
pdf Faktúra - školské pomôcky MŠ - demonštračné obrázky
pdf Faktúra T - COM 042011 obecný úrad
pdf Faktúra T-COM 042011 MŠ
pdf Faktúra Minimix Palša Ľ. regály do KSB a Kúrie 6 ks
pdf Faktúra M. Paľa - vývoz fekálií
pdf Faktúra METRO - hygienické potreby
pdf Faktúra METRO Košice - kancelárske potreby
pdf Faktúra METRO Košice - vybavenie KSB - riad
pdf Faktúra Orange mobil 042011 obec
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Obecný úrad
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Základná škola
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Materská škola
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - Kúria č. 109,
pdf Faktúra za odber elektrickej energie marec-máj 2011
pdf ZMLUVA o poskytnutí auditorských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti
pdf Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
pdf Faktúra GMT projekt stavebné práce- Regenerácia obce Koprivnica
pdf Faktúra verejné obstarávanie ARDE s.r.o.
pdf Faktúra projektová dokumentácia INDOM spol s.r.o.
pdf Poistná zmluva MŠ
pdf Poistná zmluva ZŠ
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. 052/2.1 MP/2011 1.časť
pdf Zmluva o poskytnutí NFP č. 052/2.1 MP/2011 2.časť
pdf Zmluva o poskytnutí podpory POD 2011
pdf Zmluva o poskytnutí podpory POD 2011 II.časť
pdf Zmluva o dielo 5/2011 - Rekonštrukcia KSB-vykurovanie
pdf Zmluva o dielo č. 00434/11 Plastové okná a dvere - KD Dubie
pdf Faktúra Plastové okná a dvere - KD Dubie
pdf Zmluva o pripojení - VSD, a.s.
pdf Faktúra PD - Revitalizácia centr. zóny obce Koprivnica
pdf Zmluva PD - Revitalizácia centr. zóny obce Koprivnica
pdf Faktúra Rekonštrukcia KSB - vykurovanie
pdf Mandátna zmluva dozor - klinský potok
pdf Faktúra - stav. materál KD Dubie
pdf Faktúra - Vypracovanie PD - KD Dubie
pdf Dodatok č.1 o poskytnutí služieb
pdf Zmluva o pripojení - ZŠ Internet
pdf Faktúra stav. materiál Liana-Golf Raslavice - KD Dubie
pdf Faktúra Elektro práce Michalčík V. - KD Dubie
pdf Faktúra Karneval 2012
pdf Zmluva o nájme Palša Ľ.
pdf Zmluva o nájme Grega J.
pdf Faktúra stav. mat. Liana-Golf Raslavice - KD Dubie
pdf Faktúra SPP ZŠ
pdf Faktúra SPP MŠ
pdf Faktúra SPP Obec
pdf Faktúra Varga P. zimná údržba ciest
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie 2012 pre TJ
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 284/2012/UZ
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 583/2012/D
pdf Zmluva o termínovanom úvere č. 285/2012/UZ
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 584/2012/D
pdf Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
pdf Nájomná zmluva Harhovský Vincent - byt
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o dielo 1.časť - Úprava Klinského potoka
pdf Zmluva o dielo 2.časť
pdf Zmluva o dielo 3.časť
pdf Zmluva o dielo 4.časť
pdf Zmluva o dielo 5.časť
pdf Zmluva o poskytnutí služieb- publicita
pdf Faktúra T com obec
pdf Faktúra SPP ZŠ
pdf Faktúra SPP Obec
pdf Faktúra SPP MŠ
pdf Faktúra SPP Obec- Kúria
pdf Faktúra ZŠ - skleník
pdf Faktúra ZŠ - poklopy
pdf Faktúra Obec - foto obce
pdf Faktúra Obec - uloženie odpadu
pdf Faktúra Obec - údržba, diely, husqarna
pdf Faktúra stav. mat. Liana-Golf Raslavice - KD Dubie
pdf Faktúra Obec - vývoz odpadu TDO
pdf Faktúra Obec - pletivo - Esland v.o.s.
pdf Faktúra VSE Obec
pdf Faktúra stav. materiál Liana-Golf Raslavice - KD Dubie
pdf Faktúra Elektro práce Michalčík V. - Dubie- verej. osvetl.
pdf Faktúra Obec - geometr. plán - vodojem
pdf Faktúra Obec - prezentácia v maľov. mape
pdf Dodatok k zmluve o dielo - Úprava Klinského potoka
pdf Faktúra Obec - uloženie odpadu - Ekočergov
pdf Výroba rekl. tabule - faktúra
pdf Faktúra Obec - vývoz odpadu TDO
pdf Faktúra Obec - nákup kníh do knižnice
pdf Faktúra Obec - nákup kníh do knižnice
pdf Faktúra Obec - nákup obrusov MŠ -ŠJ
pdf Faktúra Obec - údržba, diely, husqarna
pdf Kúpna zmluva - pozemok pod vodojem
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK Prešov
pdf Nájomná zmluva pošta - dodatok
pdf Nájomná zmluva pošta - dodatok 2. časť
pdf Dodatok č.1 k zmluve o vývoze TDO
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu Obecný úrad
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu MŠ
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu ZŠ
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu Kúria
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny Obecný úrad
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny ZŠ
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny Kúria
pdf Zmluva o nájme Palša Ľ.
pdf Zmluva o nájme Grega J.
pdf Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 31.3.2011
doc Faktúry prijaté 9-12/2012
doc Faktúry prijaté 1-3/2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č. 284/2012/UZ
pdf Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti
pdf Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu
pdf Faktúry prijaté 4/2013
pdf Faktúry prijaté 5/2013
pdf Faktúry prijaté 6/2013
pdf Zmluva o zbere a spracovaní jedlého oleja
pdf Faktúry prijaté 7-8/2013
pdf Faktúry prijaté 9-10/2013
pdf Faktúry prijaté 11-12/2013
pdf Dodatok k zmluve o pripojení Telekom
pdf Dodatok k dohode o zabezpečení CVČ
pdf Faktúry prijaté 3/2014
pdf Faktúry prijaté 1-2/2014
pdf Poistná zmluva Klinský potok
pdf Faktúry prijaté 4/2014
pdf Faktúry prijaté 5/2014
pdf Faktúry prijaté 6/2014
pdf Faktúry prijaté 7/2014
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie PSK Prešov.
pdf Faktúry prijaté 8-9/2014
pdf Faktúry prijaté 10-11/2014
pdf Dohoda č.69/§50j/2014/ŠR
pdf Faktúry prijaté 12/2014 a 1/2015
pdf Faktúry prijaté 2/2015
pdf Faktúry prijaté 3 - 4 / 2015
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf Zmluva kúpna na dodávku mäsa do ŠJ v MŠ
pdf Faktúry 5-8 2015
pdf Dodatok k zmluve o vývoze TKO
pdf Faktúry 9-11/2015
pdf Zmluva o dodávke elektriky
pdf Výzva na predkladanie ponúk
docx Rámcová Zmluva o dielo, zverejnená 4.2.2016
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytovaní služieb
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva audit za rok 2015
pdf Zmluva o dielo vypracovanie - audit MŠ Koprivnica
pdf Zmluva o dielo vypracovanie PD MŠ zateplenie
docx Rámcová zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu- kuch. odpad
pdf Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu- oleje
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu 2016
pdf Faktúry 12/2015 a 1/2016
pdf Faktúry 1-6 /2016
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - zateplenie MŠ Koprivnica 1 časť
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - zateplenie MŠ Koprivnica 2 časť
pdf Faktúry 9 -10/2016
pdf Faktúry 7 -8 /2016
pdf Faktúry 11/2016
pdf Zmluva o dielo - smernica pre verej. obstarávanie
pdf Faktúry 12/2016
pdf poistná zmluva MŠ
pdf poistná zmluva ZŠ
pdf Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadu- ENVI-PAK
pdf Zmluva o dielo MŠ zateplenie - stavebný dozor
pdf Zmluva o dielo MŠ zateplenie - publicita , tabule
pdf Zmluva o dielo MŠ zateplenie
pdf Zmluva o dielo - audit obec 2. časť
pdf Zmluva o dielo - audit obec 1. časť
pdf Zmluva - vývoz TKO - dodatok č. 3
pdf Poistná zmluva Union
pdf Zmluva nákup kníh
pdf Zmluva o dodávke elektriny

Kalendár:

Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Hedviga

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku:

http://sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/